Brussencoaching

Wat is een brus

Het woord ‘brus’ is een samengesteld woord uit de twee beginletters van BRoer en de laatste letters van zUS.

Wanneer je een brus wordt genoemd dan ben je een broer of zus van een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of ziekte: Een zorgintensief kind.

Ik heb bewust gekozen voor de term ‘Een kind met een zorgvraag’. Onze twee oudsten hebben een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en autisme; meerdere diagnoses dus. Maar niet elk kind heeft een diagnose nodig om een zorgvraag te hebben.

Dit betekend ook dat veel meer kinderen dan je denkt brus zijn.

Denk maar eens aan het kind met dyslexie waar veel aandacht naar uit gaat, of naar het kind dat snel gefrustreerd is en flinke woede buien heeft. in deze gevallen geven ouders, heel begrijpelijk, meer aandacht aan het kind dat hierin ondersteuning en begeleiding nodig heeft.

De broers en zussen van kinderen met een zorgvraag (al dan niet gediagnostiseerd) noem ik brus. De term ‘Jonge Mantelzorger’ is bekender maar geeft niet specifiek aan dat het gaat om een kind met een broer of zus met een zorgvraag. Een jonge mantelzorger kan namelijk ook zorg hebben voor een ouder of grootouder.

Brussen groeien op in een gezin waar de aandacht anders verdeeld is en de brussen van jongs af aan leren rekening te houden met hun broer of zus met een zorgvraag.

Als je een brus bent dan groei je op in een gezin waar het er vaak anders aan toe gaat. Dit kan lastig zijn voor de brus/maar ook voor jou als ouder. Als ouder probeer je de aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Toch kan het gebeuren dat je merkt dat je kind het moeilijk heeft met de situatie.

Waaraan kun je merken dat je kind het moeilijk heeft met de situatie?

 • Je kind…
 • – heeft angstige gevoelens,
 • – maakt zich zorgen,
 • – zorgt voor een ander maar vergeet zichzelf,
 • – past zich makkelijk aan maar gaat over eigen grenzen,
 • – zit niet lekker in zijn of haar vel,
 • – trekt zich terug, deelt minder met jullie,
 • – is opstandig en/of boos,
 • – vertoont gewenst gedrag.
 •  

Een brus kan (vaak niet merkbaar) zich zorgen maken over het kind met de zorgvraag. Hij of zij kan zich zorgen maken over de ouders, hoe om te gaan met bepaalde situaties en zich zorgen maken over de toekomst. Brussen kunnen zichzelf wegcijferen of zelfs overbelast raken. Het kan fijn zijn voor een brus om iemand te hebben bij wie ze hun hart kunnen luchten. Dat kunnen naasten zijn zoals een opa of oma, een tante of oom. Maar ook een vriend(in) van de ouders of de buurvrouw. Het kan ook zijn dat je kind nét even wat meer nodig heeft. Dat hij of zij liever met iemand wilt praten die minder dichtbij staat.

Het hebben van een broer of zus met een zorgvraag kan gevolgen hebben voor de andere kinderen in het gezin. Met de juiste begeleiding en aandacht voor de brus  kunnen problemen voorkomen worden. Brussen leren op een fijne manier omgaan met de thuissituatie en ontdekken waar hun sterke punten liggen die ze leren inzetten zonder over hun eigen grenzen te gaan.

Tijdens de coaching kunnen we werken aan:

 • – Grenzen leren aangeven,
 • – Omgaan met angsten, boosheid en verdriet,
 • – Het krijgen van meer zelfvertrouwen,
 • – Het leren ontspannen,
 • – Het leren aangeven hoe je je voelt
 • – Het uiten van gevoelens
 • – Of gewoon lekker je verhaal kwijt kunnen.

Thuis houden brussen zich vaak in. Ze willen de ouders niet nog extra belasten met waar zij tegenaan lopen. Bij mij mogen zij alle emoties en gedachten tonen; niets is vreemd. Het ene kind is het andere niet. In de coaching houd ik rekening met de interesses en wensen van jullie brus.

De individuele coaching is voor brussen vanaf 8 jaar tot 88 😉. Is jouw zoon of dochter jonger? Neem dan contact met mij op om te kijken wat mogelijk is.

kindercoaching gespecialiseerd in coaching van brusjes

Bij ons thuis:

Zelf ben ik moeder van twee brusjes: Meike (2011) en Nils (2013). Zij hebben twee oudere broers: Thijs (2005) en Bram (2008). Thijs en Bram hebben het Fragiele X syndroom. Dit betekend dat zij een verstandelijk beperking en een ontwikkelingsachterstand hebben. Daarnaast hebben zij beide autisme. Meer over mij kun je hier lezen.

Naast dat het hele mooie situaties en ontmoetingen brengt, is het voor mijn twee jongsten soms best lastig. Ik weet als geen ander waar brusjes én hun ouders tegenaan kunnen lopen.

Voorlichting

Voorlichting jonge mantelzorgers en brussen

Brussen zijn een kei in het ‘verstoppen’ van hun gevoelens en zullen datgene waar zij mee zitten niet snel delen met hun ouders of andere naasten.

Dat is één van de redenen dat ik het heel belangrijk vind om over brussen  voorlichting te geven aan hun ouders en andere volwassenen die nauw verbonden zijn bij het kind. Hierbij kun je denken aan leerkrachten/docenten of de ondersteuners die in het gezin aanwezig zijn.

Waar loopt een brus tegenaan, wat is het waar je als naaste op kunt letten en vooral wat kun je doen om een brus het gevoel te geven dat hij of zij wordt gezien.

Heb je interesse en zou je willen weten wat ik voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Organisaties waar ik een presentatie heb mogen geven zijn o.a.:

Humanitas: Home Start

Saamen Thuis