Brussencoaching

Wat is een brus

Het woord ‘brus’ is een samengesteld woord uit de twee beginletters van BRoer en de laatste letters uit zUS.

Wanneer je een brus wordt genoemd dan ben je een broertje of zusje van een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of ziekte.

De term ‘Jonge Mantelzorger’ wordt vaker gebruikt. Naast dat één van de twee benoemingen misschien je voorkeur heeft, heeft Jonge Mantelzorger ook nog een andere ‘invulling’. Als kind kun je namelijk ook jonge mantelzorger zijn als je bijvoorbeeld een ouder hebt waar je zorg voor hebt. Bijvoorbeeld een ouder die psychische problemen heeft of een ouder die lichamelijk beperkt is, in een rolstoel zit en regelmatig hulp nodig heeft. Voor de leesbaarheid gebruik ik het woord brus.

Als je een brus bent dan groei je op in een gezin waar het er vaak anders aan toe gaat. Dit kan lastig zijn voor de brus/maar ook voor jou als ouder. Als ouder probeer je de aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Toch kan het gebeuren dat je merkt dat je kind het moeilijk heeft met de situatie.

 

Caro, brusje van Lotte:

Caro heeft een zusje. Ze heet Lotte en heeft een verstandelijke beperking. Als zij op stap gaan, mag Lotte altijd op de telefoon van haar moeder. Caro mag dat niet. Haar ouders vinden dat zij dat in de auto niet nodig heeft en lekker naar buiten kan gaan kijken.

‘Waarom mag zij wel en ik niet op de telefoon? Ik vind dat ook leuk!’

Waaraan kun je merken dat je kind het moeilijk heeft met de situatie?

 • Je kind…
 • – geeft zelf aan dat het te weinig aandacht krijgt,
 • – is opstandig/boos,
 • – trekt zich terug,
 • – reageert jaloers,
 • – vertoont gewenst gedrag om jullie als ouder niet tot last te zijn
 • – òf vertoont juist ongewenst gedrag zodat het (negatieve) aandacht krijgt?
 • – vertoont gedrag dat niet passend is bij de leeftijd,
 • – heeft moeite met het stellen van grenzen,
 • – maakt zich veel zorgen,
 • – heeft angstige gevoelens.
 •  

Een brus kan (vaak niet merkbaar) zich zorgen maken over het beperkte of zieke kind. Hij/zij kan zich zorgen maken over de ouders, hoe om te gaan met situaties en zich zorgen maken over de toekomst.

Brussen kunnen zichzelf wegcijferen of zelfs overbelast raken. Het kan fijn zijn voor een brus om iemand te hebben bij wie ze hun hart kunnen luchten. Dat kunnen naasten zijn zoals een opa of oma, een tante of oom. Maar ook een vriend(in) van de ouders of de buurvrouw. Het kan ook zijn dat je kind nét even wat meer nodig heeft. Dat hij of zij liever met iemand wilt praten die minder dichtbij staat.

Binnen Het Kindercoachhuis richt ik mij op het coachen van brussen: van korte lontjes naar rust, balans en iedereen lekker in z’n vel.

Siem, brus van Jelte:

Siem is de oudere broer van Jelte. Jelte heeft autisme en een verstandelijke beperking. Jelte heeft vaak een woede uitbarsting. Siem voelt dat zijn ouders niet altijd de energie hebben om hier mee om te gaan. Als Siem merkt dat Jelte onrustig wordt, dan neemt hij Jelte mee naar de kamer van Jelte. Hier kan hij dan tot rust komen. Ze zitten op dezelfde school en de leerkrachten vragen soms of Siem wil komen helpen als Jelte blokkeert. Siem lukt het meestal om tot Jelte door te dringen. Maar Siem vindt dit helemaal niet leuk. Hij

schaamt zich voor hoe zijn broertje dan doet en wil niet uit zijn groep gehaald worden door andere leerkrachten. Hij durft dit niet aan te geven want dan moet zijn broertje misschien wel van school en dan hebben zijn ouders weer extra zorgen.

Het hebben van een zieke of verstandelijke beperkte broer of zus kan gevolgen hebben voor de andere kinderen in het gezin. Met de juiste begeleiding en aandacht voor de brusjes en jonge mantelzorgers kunnen problemen voorkomen worden. Brusjes en jonge mantelzorgers leren op een fijne manier omgaan met de thuissituatie.

kindercoaching gespecialiseerd in coaching van brusjes

Mijn brussen thuis:

Zelf ben ik moeder van twee brusjes: Meike (2011) en Nils (2013). Zij hebben twee oudere broers: Thijs (2005) en Bram (2008). Thijs en Bram hebben het Fragiele X syndroom. Dit betekend dat zij een verstandelijk beperking en een ontwikkelingsachterstand hebben. Daarnaast hebben zij beide autisme. Meer over mij kun je hier lezen.

Naast dat het hele mooie situaties en ontmoetingen brengt, is het voor mijn twee jongsten soms best lastig. Ik weet als geen ander waar brusjes én hun ouders tegenaan kunnen lopen.

Tijdens de coaching kunnen we werken aan:

 • – Grenzen leren aangeven,
 • – Omgaan met angsten, boosheid en verdriet,
 • – Het krijgen van meer zelfvertrouwen,
 • – Het leren ontspannen,
 • – Het leren aangeven hoe je je voelt
 • – Het uiten van gevoelens
 • – Bewustwording van je emoties, gevoel en lichaam

Thuis houden brusjes en jonge mantelzorgers zich vaak in. Ze willen de ouders niet nog extra belasten met waar zij tegenaan lopen. Bij mij mogen zij alle emoties en gedachten tonen; niets is vreemd. Het ene brusje is het andere niet. In de coaching houd ik rekening met de interesses en wensen van het kind.

De individuele coaching is voor brussen vanaf 8 jaar tot 88. Is jouw zoon of dochter jonger? Neem dan contact met mij op om te kijken wat mogelijk is.

Voorlichting

Voorlichting jonge mantelzorgers en brussen

Brussen en jonge mantelzorgers zijn een kei in het ‘verstoppen’ van hun gevoelens en zullen datgene waar zij mee zitten niet snel delen met hun ouders of andere naasten.

Dat is één van de redenen dat ik het heel belangrijk vind om over brussen en jonge mantelzorgers voorlichting te geven aan hun ouders en andere volwassenen die nauw verbonden zijn bij het kind. Hierbij kun je denken aan leerkrachten/docenten of de ondersteuners die in het gezin aanwezig zijn.

Waar loopt een brus tegenaan, wat is het waar je als naaste op kunt letten en vooral wat kun je doen om een brus of jonge mantelzorger het gevoel te geven dat hij of zij er ook toe doet.

Heb je interesse en zou je willen weten wat ik voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.