Werkwijze

1. Het Kennismakingsgesprek

Zowel voor jullie als ouders als voor jullie kind is het heel fijn als je weet wat je kunt verwachten tijdens de coaching, waar de coaching plaats vindt en natuurlijk wie ik ben. Daarom is het kennismakingsgesprek bij mij in de praktijk. Jullie kunnen wat materialen bekijken en sfeer proeven.  We ervaren of de klik er is en samen beslissen we of ik jullie kind ga coachen.

Wanneer het wenselijk is, is het ook mogelijk dat deze kennismaking bij jullie thuis plaatsvindt.

Dit gesprek is gratis en duurt ongeveer 30 minuten.

2. Het Intake gesprek

In dit gesprek kunnen jullie vertellen waar jullie of jullie kind tegenaan loopt. Aan het eind van het gesprek stellen we vast wat de hulpvraag wordt. Ook geef ik aan hoeveel sessies ik verwacht dat jullie kind nodig heeft. Dan weten jullie waar jullie aan toe zijn.  Het kan zijn dat jullie kind misschien toch meer sessies nodig heeft dan gedacht. Dit bespreken we tijdens het evaluatiegesprek. Dat vindt plaats na ongeveer 5 sessies met jullie kind.

Het intakegesprek duurt gemiddeld 1,5 uur en maximaal 2 uur. De intakegesprekken kunnen onder schooltijd én in de avonduren gepland worden.

Afhankelijk van de leeftijd van jullie kind en de hulpvraag is jullie kind bij het intakegesprek aanwezig. In overleg bepalen we samen of dit wenselijk is.

Het intakegesprek is onderdeel van het startpakket. Het startpakket bevat naast het intakegesprek nog twee sessies met het kind. De investering hiervoor is €249,-

3. De Coaching

Tijdens de eerste sessie leren jullie kind en ik elkaar kennen. Het is belangrijk dat jullie kind met vertrouwen naar het Kindercoachhuis komt. Samen gaan we op zoek naar de hulpvraag en de wens van het kind.  Het kan namelijk gebeuren dat de hulpvraag van jullie kind een heel andere hulpvraag is dan wat jullie hebben.  In dat geval gaan we eerst aan de slag met de hulpvraag van jullie kind.

Ik vind het belangrijk dat het kind zich veilig voelt tijdens de sessies. Maar ook dat jullie kind plezier heeft en zich kan ontspannen. Ik maak gebruik van verschillende methoden en technieken die passen bij jullie kind. We gaan op zoek naar de kwaliteiten die jullie kind al in zich heeft. Maar ook ontwikkelt jullie kind nieuwe kwaliteiten. Deze kwaliteiten leert hij of zij in te zetten in lastige situaties. 

In een aantal sessies, gemiddeld 6 tot 8, werken we aan het doel. 

Een coaching sessie duurt ongeveer een uur.

Eventueel geef ik oefeningen mee om thuis mee aan de slag te gaan.

Aan het eind van de sessie is er altijd even tijd om te horen hoe het gegaan is. Ik zal niet inhoudelijk ingaan op wat jullie kind mij verteld. Dat is aan jullie kind of hij of zij daar aan jullie over wil vertellen. Maar we kunnen wel laten zien wat er gedaan is. 

Tot slot mogen jullie een kaartje trekken. Ik heb hiervoor meerdere sets waar jullie uit kunnen kiezen. De sessie wordt zo met een inspirerende zin afgesloten.

Na de twee sessies uit het startpakket is de investering voor sessies met jullie kind €65,- per uur.

4. De Evaluatie

Na ongeveer vijf sessies met jullie kind heb ik met jullie een tussentijds gesprek. Ook hier is het afhankelijk van de leeftijd van jullie kind en de hulpvraag of jullie kind hierbij aanwezig is. In de meeste gevallen is dit gesprek alleen met de ouders. 

Tijdens dit gesprek kijken we of de hulpvraag nog passend is en wat jullie als ouders aan jullie kind merken. We kijken of het nodig is de coaching te vervolgen of dat we de laatste sessie inplannen. 

Deze laatste sessie is een feestelijke afsluiting waarin jullie kind ziet en ervaart wat hij of zij in de afgelopen weken allemaal geleerd heeft. En omdat dit natuurlijk super tof is, mag jullie kind aangeven wat hij of zij leuk vindt om te  doen tijdens deze sessie.

Wordt het cupcakes bakken of toch liever een potje voetbal met papa, mama, broertjes/zusjes en met mij? Pizzabakken? De hond uitlaten? Een schilderij maken? Een spelletje spelen?

Jullie kind mag het zeggen!

De investering voor oudersessies of evaluatiegesprekken is €65,- per uur. Mocht het nodig zijn, kan dit gesprek met 15 minuten verlengt worden à €15,- per kwartier.

Naast het coachen van jullie kind is het ook mogelijk dat ik observeer in de groep of gesprekken met de leerkracht heb. Hiervoor is de investering €65,- per uur. Na het uur reken ik €15,- per kwartier.

Voordat ik begin met de coaching van jullie kind, heb ik toestemming nodig van beide ouders. In sommige gevallen geeft een van de ouders geen toestemming, meestal omdat er sprake is van een scheiding. In dat geval kan ik jullie kind niet coachen maar is het wel mogelijk dat ik jou als ouder coach. Dit heeft ook effect op jullie kind.

Het Kindercoachhuis is vrijgesteld van omzetbelasting in het kader van de KOR- regeling.

Facturen worden per mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Vergoeding:

Om een afspraak te maken bij Het Kindercoachhuis heeft jullie kind geen verwijzing nodig van de huisarts.

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet.

Coaching vanuit PGB (PersoonsGebondenBudget) is mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente.

Mogelijk kun je de kosten voor  coaching opvoeren bij je jaarlijkse aangifte van de belasting. Ik adviseer je hiervoor om vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst.

Afmelden:

Mocht de afspraak die we hebben gemaakt niet door kunnen gaan, dan graag 24 uur van te voren telefonisch afmelden.
Als de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal het bedrag van het consult in rekening worden gebracht.