Tarieven

Het Kindercoachhuis is vrijgesteld van omzetbelasting in het kader van de KOR- regeling.

Facturen worden per mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

Vergoeding:

Om een afspraak te maken bij Het Kindercoachhuis heeft jullie kind geen verwijzing nodig van de huisarts.

Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor coaching helaas niet.

Coaching vanuit PGB (PersoonsGebondenBudget) is mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het zorgloket van jouw gemeente.

Mogelijk kun je de kosten voor  coaching opvoeren bij je jaarlijkse aangifte van de belasting. Ik adviseer je hiervoor om vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst.

 

Afmelden:

Mocht de afspraak die we hebben gemaakt niet door kunnen gaan, dan graag 24 uur van te voren telefonisch afmelden.
Als de afspraak niet of te laat wordt afgezegd, zal het bedrag van het consult in rekening worden gebracht.