Omgaan met vragen

Omgaan met vragen

Waarom heeft mijn broer deze beperking en hoe komt het dat ik het niet heb? 

Kan ik het ook krijgen?

Hoe ga je met deze vragen om in jouw gezin?

De verschillende manieren hoe ouders hier mee om gaan kun je hier lezen.

Hoe gaan jullie thuis om met dit soort vragen ?

Ouders die het moeilijk vinden om over de beperking te praten

Hiervoor kunnen er verschillende redenen zijn:

💛 Angst voor afwijzing door bv familie of omgeving.

💛 Zelf (nog) te weinig informatie hebben over (de oorzaak van) de beperking.

💛 Schuld gevoel.

💛 Het verdriet erover (nog) niet verwerkt hebben.

💛 Ontkenning

Deze ouders vinden vragen over dit onderwerp vaak moeilijk om te beantwoorden.

Je ziet dan dat de brus deze vragen juist niet gaat stellen.

De brus ziet en voelt dat zij hiermee de ouders niet kan belasten.

 

Ouder die er makkelijk (er) over kunnen praten

Daarnaast zijn er ook gezinnen die er juist open in zijn. Ouders die antwoorden kunnen geven op de vragen van hun kinderen en van hun naaste omgeving.

Waar het verdriet er uiteraard is én er mag zijn.

In deze gezinnen zie je dat een brus zich vrij voelt om met vragen naar zijn ouders stappen.

 

Dit zijn twee mogelijke voorbeelden.Misschien herken je jezelf in beide?

Het kan zijn dat je er in het algemeen open over bent maar dat er ook momenten zijn (wanneer je bijvoorbeeld in een stressvolle periode zit) dat je er gevoeliger op reageert.

Het kan zijn dat de vragen van je brus ineens iets bij je teweeg brengen.

Wanneer je als ouder een of meerder punten herkent die geschreven staan bij de redenen waarom ouders het moeilijk vinden er over te praten, kan het zijn dat je dat deel nog niet verwerkt hebt.

Al vind ik zelf ‘verwerken’ niet de juiste term. Want in het geval van een gezin met een kind met een beperking heb je te maken met ‘Levend Verlies’.

Levend Verlies is verdriet dat je hebt om een verlies dat nooit eindigt.

Het raakt je op onverwachte momenten.

Over Levend Verlies zal ik binnenkort een persoonlijke blog delen.

Mocht je behoefte hebben om samen te kijken naar hoe jij om gaat met de vragen van je brus en wat deze met je doen, neem dan gerust contact met mij op.