Specialisaties

Brussen zijn BRoers en zUSSEN van kinderen met een (verstandelijke beperking). 

Als je een brus of jonge mantelzorger bent dan groei je op in een gezin waar het er vaak anders aan toe gaat. Dit kan lastig zijn voor de brus maar ook voor de ouders.

Als ouder probeer je de aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Toch kan het gebeuren dat je merkt dat je kind het moeilijk heeft met de situatie.

Lees hier meer over brussencoaching en voorlichting.

Boosheid wordt vaak gezien als negatieve emotie. Maar boosheid heeft ook een nuttige functie: Het zorgt ervoor dat je je grenzen duidelijk aangeeft, je komt voor jezelf op en het zorgt ervoor dat de spanning niet té groot wordt. Boosheid geeft je ook energie: je staat klaar om te handelen.

Boosheid heeft dus een functie, maar kan knap lastig zijn voor ouders. Want hoe kun je er het beste mee omgaan? En hoe leert je kind met zijn boosheid omgaan zonder dat hij daarmee zichzelf of een ander pijn doet?

Lees hier meer over coaching bij boos gedrag.